Resultaten voor hypothecaire lening zwarte lijst

hypothecaire lening zwarte lijst
Hypothecaire leningen BM Kantoor.
Individuele Pensioentoezegging IPT. Hypothecaire leningen: een lening waarbij een hypothecaire zekerheid is bijvoorbeeld een onroerend goed. BM Kantoor is sinds jaren actief in hypothecaire leningen voor verschillende doeleinden nl. aankoop woning, verbouwingen, herfinanciering, opbrengsteigendom, aankoop ih buitenland, zwarte lijst. Wij bieden als onafhankelijk kredietmakelaar een waaier aan kredietmaatschappijen waardoor het voor ons mogelijk is om U, als klant, een oplossing op maat aan te bieden.
leemanskredieten.be
Centrale voor kredieten aan particulieren FOD Economie.
Het positieve luik van de Centrale bevat de gegevens van alle lopende consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die in België werden toegekend. In het negatief luik, de zogenaamde Zwarte lijst, bevat alle wanbetalers die hun kredieten niet tijdig hebben terugbetaald. Nadat u uw situatie hebt rechtgezet, blijven uw gegevens nog 12 maanden bewaard. Het is niet omdat u opgenomen bent in een bestand dat de kredietgever u het gevraagde krediet niet zal toekennen. Hij zal u wellicht bijkomende vragen stellen om de redenen voor de moeilijkheden in het verleden te vernemen en te weten of uw huidige situatie al dan niet vergelijkbaar is met de situatie op het ogenblik dat u moeilijkheden had.
hypotheekvoordeel.be
Melding bij de Nationale Bank? Is er een oplossing? Hypo-Krediet.
Als u op de 'zwarte' lijst terecht bent gekomen, wat zijn dan de gevolgen? Als u een negatieve melding heeft dan kunnen de consequenties langdurig en zeer vervelend zijn. Kredietverstrekkers zullen u vaak geen nieuwe lening kunnen of willen aanbieden, zelfs niet als die hypotheek of lening qua maandlast veel gunstiger voor u is. Hypo-Krediet.be helpt u graag dit probleem op te lossen. Enkele belangrijke parameters.: U bent eigenaar van een woning - of u kent iemand die eigenaar is ouders, familie, vrienden én die zijn bereid hun woning in onderpand te geven. De waarde van uw woning, of de woning die in pand wordt gegeven, moet een stuk hoger zijn dan de totale schuld die daar tegenover staat. Het onroerende deel van de nieuwe hypothecaire lening niet onder de 50 komen van de totale lening.
Lenen met zwarte lijst.
Een antwoord op dezelfde dag. Uw dossier zonder kosten. Vrijblijvend Een adviseur komt op verzoek gratis naar u thuis om u te helpen! Hergroepering van kredieten. Centralisatie van uw hypothecaire leningen. 112,78, € maanden. Jaarlijkse rentevoet: 7.99. Actuele vaste rentevoet: 7.99. Totaal: 2.706,72, €. Wisselkoers van 7,99, op onze aflossingsleningen voor maximaal 24 maanden en waarvan het bedrag groter is dan 2.501 € en onder voorbehoud van acceptatie van het dossier door de bankinstelling. Jaarlijks kostenpercentage onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord. Deze berekening is voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod. De termijn van 180 maanden is gebaseerd op een lening met hypotheekregistratie. Heeft u betalings problemen! U bent eigenaar en heeft schulden? Komt langs bij assurfin-Ans, op de zwarte lijst staan klinkt eng, alsof je nooit meer kan lenen van.
U staat op de zwarte lijst van wanbetalers, wat nu? - Recht en Geld - Plusmagazine.
Telefonisch kan dit echter niet omwille van de vertrouwelijkheid van de informatie. U hebt 3 mogelijkheden: U blijft maximaal 10 jaar geregis-treerd, vanaf de datum waarop de kredietinstelling de NBB verwittigd heeft van de wanbetaling. Wanneer u de wanbetaling aanzuivert, wordt deze termijn teruggebracht tot 1 jaar vanaf de regularisatie. Wat kunt u doen? Wanneer u verneemt dat u geregis-treerd staat op de zwarte lijst, dan neemt u het best in eerste instantie contact met uw kredietgever om te controleren of uw gegevens wel correct zijn. Bent u het niet eens met de geregis-treerde gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Wat is het beste? Korte of langere looptijd? Helder Lenen.
Wat is het beste? Korte of langere looptijd? januari 29, 2020. Kies je voor je hypothecaire lening best voor een kortere of voor een langere looptijd? Wij laten je de voor- en nadelen van beide opties ontdekken. Maar weet dat de looptijd van je hypothecair krediet kiezen, erg persoonlijk is. Geen wettelijke termijn. De wetgever heeft geen wettelijke termijnen voorzien voor hypothecaire leningen, in tegenstelling tot bij consumentenkredieten.
Lenen Europabank.
We helpen u graag verder met onze voordelige persoonlijke lening, een lening op afbetaling. Ontdek de voordelen Simuleer uw persoonlijke lening. Hergroepering van kredieten. U hebt meerdere leningen en wil uw maandlast verlagen? We gaan op zoek naar een oplossing op uw maat. Een bouwgrond of woning kopen? Of uw bestaande woning renoveren? We zorgen voor een stevige fundering op maat. Lenen voor uw zaak? Kredietoplossingen voor ondernemers. Investeren in uw bedrijf, zonder te lenen of uw reserves aan te spreken? Een financiële leasing biedt u tal van financiële en fiscale voordelen bij de aanschaf van roerende goederen voor uw zaak.
Scheiden? Belang van décharge voor hypothecaire lening.
Het risico dat ook Louis terecht komt op dezwarte lijst van wanbetalers bij de Centrale voor kredieten aan particulierenis niet denkbeeldig. Het feit dat de scheiding definitief is en de echtscheidingsregeling is bekrachtigd door de rechtbank, betekent immers niet dat Louis niet meer aansprakelijk is voor de kredietovereenkomst die initieel door Louis en Chantal is aangegaan. Bijkomend: zolang Louis als kredietnemer staat vermeld voor de hypothecaire lening van de woning waarvan hijinmiddels geen eigenaar meer is, kan dit ook een rol spelen als Louis een nieuwe hypothecaire lening wil aangaan.

Contacteer ons